Руското ембарго ударило 9,5 милиона европейски фермери, най- засегната е България

Руското ембарго ударило 9,5 милиона европейски фермери,  най- засегната е  БългарияЕмбаргото от страна на Русия ще се отрази негативно на българските производители и на европейското земеделие като цяло.

Преките щети за България от ембаргото на Русия върху някои селскостопански стоки са големи.

Москва реши да ограничи и вноса на месо от Румъния и на животни от България, Италия и Гърция заради откриването на заболявания.

Ответните санкции на Русия срещу Запада, отнасящи се до хранителния сектор, са засегнали силно европейското селско стопанство.

Според изявление на Европейския парламент, санкциите са засегнали 9.5 милиона европейски фермери.

По-рано Европарламентът призна, че ЕС ще пострада сериозно от руските ограничителни мерки, защото Русия е вторият по големина експортен пазар на Европейския съюз“

Миналата година износът на селскостопански продукти за Русия е бил в размер на 11,3 милиарда евро.

Европейската комисия е изчислила, че руското ембарго върху износа на селскостопански продукти ще струва около 5 милиарда евро.

 

Инфобалкани

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/09/29/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE-95-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE/