Каменоделското училище в Кунино – а сега накъде?

Почти 100 години след създаването на уникалното Училище по каменоделство във врачанското с. Кунино бъдещето му изглежда неясно. Снимка: © artnovini.comМинистерство на културата набързо смени директора на уникалната Професионална гимназия по каменообработване във врачанското село, но ще продължи ли „камъкът” да тежи на мястото си…

СЛЕД пренатегнатия патос от множеството тържествени откривания на българското ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз, Министерство на културата (МК) се завърна в реалността и демонстрира особена активност, но в неочаквана посока – още в първите дни на февруари набързо уволни Стефан Стефанов, който от 2004 г. е директор на Професионалната гимназия по каменобработване в с. Кунино, област Враца – уникално за региона на Балканите и едно четирите (или трите) държавни училища с такъв профил в Европа. Министърът на културата Боил Банов мотивира заповедта си от 6 февруари 2018 г. в четири пункта и на основание чл.188, т.3 от Кодекса на труда наложи дисциплинарно наказание „Уволнение” на скулптора. За директор на ПГКО „до заемане на длъжността чрез конкурс е назначена изкуствоведът Яна Орлинова, която е „завършила гимназията (бел. ред.: през 1982 г.) и е с 5-годишен преподавателски стаж в училището”, съобщиха на 9 февруари от МК.


Изненадващото решение на ведомството предизвика мигновена реакция в медиите и взрив от недоволство в социалните мрежи, особено сред възпитаниците (бивши и настоящи) на училището, като много от тях (бел. ред.: до момента – 517 души) подписаха петицията „Протест срещу несправедливото уволнение на директора на Каменоделното училище – Стефан Стефанов!”.

Професионалната гимназия по каменообработване е единственото училище у нас, което обучава професионални каменоделци. Снимка: © artnovini.com„Във връзка с многобройните медийни запитвания” на 13 февруари в сайта на ведомството пресцентърът на МК заяви следното:

„Министерството на културата няма намерение да закрива или да мести Професионалната гимназия по каменообработване – Кунино (ПГКО).

Директорът Стефан Стефанов е уволнен дисциплинарно вследствие на констатирани нарушения при проверка от страна на МК през ноември 2017 г. Но за тежестта на дисциплинарното наказание са взети предвид и резултатите от предишни инспекции на място, за които не са изпълнени или частично са изпълнени направените предписания.

Множество проверки от страна на Министерството на културата, Регионалното управление по образованието (РУО) – Враца и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) показват, че в качеството си на директор Стефан Стефанов не е изпълнил свои законови задължения, свързани с образователния процес, като приема на ученици, воденето на задължителна училищна документация и упражняването на контрол върху тази дейност, както и дейности по управление на държавната собственост.

Сред нарушенията са прием на ученици без провеждането на изпит за проверка на способностите, използване на стаи в училищното общежитие от служители и външни лица, включително и без заплащане на наем и режийни разноски.

Проверките на МК и РУО от 2016 г. до сега показват сериозно разминаване между броя на записаните и на посещаващите занятия. В дневна форма на обучение са били записани за ученици лица на възраст, значително надвишаваща задължителната училищна възраст. Директорът на ПГКО не е предприел нужните мерки за коректно отразяване на отсъствията на учениците и за отписване на учениците, които трайно не посещават училище по неуважителни причини. По този начин училището получава финансиране за ученици, които не се обучават реално.

За посочения период в МК са постъпили няколко сигнала и за насилие от страна на учители над ученици и между ученици, които своевременно са препратени към ДАЗД…”
Пълният текст на изявлението можете да прочетете тук.

Социалните, демографски и икономически проблеми в България са сред основните причини за малкия брой ученици в уникалното училище. Снимка: © artnovini.comРешението на Боил Банов, както и безпрецедентното за досегашната практика на министерството изявление от такъв характер в интернет страницата на ведомството, с основание повдигнаха много въпроси: от морално до професионално и административно естество.

Най-смущаващи в случая с уволнението на директора на Професионалната гимназия по каменообработване бяха времето и бързината, с която беше наложено неговото наказание: по средата на учебната година и след проверка, проведена през ноември 2017 г. Подробното онлайн описание на „прегрешенията” на Стефанов, веднага провокираха въпроса защо след като при проверки, проведени още през 2016 г. и през първата половина на миналата година, са констатирани аналогични нарушения, не са взети необходимите административни мерки и на директора не са наложени, например, „предупредителни” наказания по вездесъщия чл.188 от Кодекса на труда, съответно „забележка” или „предупреждение за уволнение”. От тази дисциплинираща пасивност, човек би могъл си направил извода, че някой старателно е трупал черни точки в трудовото „досие” на скулптора. Разбира се, според КТ, принципалът на училището – МК, и в частност – министърът, има законовото право еднолично да вземе решение за наказание, без да се съобразява нито с календара на учебната година, нито с каквито и да било други фактори. Въпреки това, в общественото пространство (личи от многобройните коментарите в социалните мрежи) се създаде усещането, че ставаме свидетели на

зле режисирана треторазредна пиеса

„изпипана” в пословичната традиция на българската бюрокрация и основана на безсмъртния командно-административен подход.

Както казах, подробното „осветяване” на проверките на Стефан Стефанов в сайта на МК е безпрецедентно – поне не си спомням по друг повод това да се случвало, дори и за фрапиращо по-големи „нарушения на трудовата дисциплина”. Например, като при казусът „Боршош”. Тук, може би, е уместно да си припомним каква беше позицията на Банов към противоречивата ситуация около оттеглянето на бившия изпълнителен директор на НДК: на 30 юни 2017 г. министърът благодари официално на „Мирослав Боршош за културните политики, които развиваше в последните години, както и за това, че е отворил Двореца към творците.”, а няколко дни след така изразената благодарност – през юли, прокуратурата обвини екс-директора на НДК в безстопанственост и нецелесъобразно разходване на средства. В началото на октомври пък към тези обвинения се прибавиха и още две: „за умишлена безстопанственост и сключване на неизгодни сделки” (dariknews.bg). Коментарът, както се казва, е излишен.

Спомен от Националния младежки конкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн през 2014 г. Отляво на дясно: Мартин Иванов, Илия Евденков и Филип Филипов - младите таланти от Каменоделската школа в Кунино с директора Стефан Стефанов. Снимка: от страницата на училището във facebookОбширната информация, предоставена от отдела за „Връзки с обществеността” на МК, акцентира освен върху нарушения в приема и учебния процес в ПГКО, но и върху особено актуалната напоследък тема за насилието над деца. От публикуваните данни става ясно, че в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) са постъпвали „множество сигнали от деца и преподаватели” за упражнено физическо насилие, „които не се завеждат и по които не се предприемат действия, както и жалби от родители; има случаи на агресия и инциденти.” Използването на тази болезнена тема е целесъобразен ПР-ход, но нищо повече, защото трудно е да се повярва, че новата управа на училището ще успее да справи с проблема решително и категорично. Необяснимо е, защо след като, според данните на МК, не са били взети мерки от училищното ръководство за предотвратяването на подобни прояви, от ДАЗД (уведомени още през ноември 2016 г.) са съставили само констативен протокол и са дали задължителни предписания, а не са сезирали други институции.

Друг въпрос, който предизвика оживени дискусии беше назначаването на изкуствоведката Яна Орлинова за директор. Доказан експерт в изкуствознанието, тя, обаче, има сравнително малък педагогически опит – само пет години, при това придобит в… същото училище (след покана от страна на г-н Стефанов). Дали тези професионални качества са достатъчни за заемането на толкова отговорна длъжност по средата на учебната година и в така комплицирана учебна среда, отговорът очевидно ще трябва да оставим в  компетенциите (и на съвестта) на министерството. Друг е въпросът дали нямаше да е по-разумно да бъде обявен конкурс за директор през лятото и да така да се избегне ненужното напрежение сред учениците и преподавателите…    Продължава на стр. 2

Source Article from http://artnovini.com/art-mix/21-grama/2425-kamenodelskoto-uchiliste-v-kunino-a-sega-nakade.html