Изобразителното изкуство е сред най-предпочитаните инвестиции в света

Приходите от продажби по време на арт панаири и изложения са нараснали от 6.4 млрд. EUR през 2010 г. на 9.8 млрд. EUR за 2014 г. Снимка: © artnovini.comНЮ ЙОРК. Подразделението на CitigroupCiti GPS: Global Perspectives & Solutions, публикува доклад за състоянието (до 2014 г.) и перспективите на световния пазар на изобразително изкуство – The Global Art Market. Perspectives on Current Drivers and Future Trends. Докладът е съставен от шест раздела, които изследват всички аспекти на търговията с произведения на изкуството.


Според проучването, за последните 15 години общият обем на световния арт пазар е нараснал средно с около 13%от 3 млрд. USD през 2000 г. до 16.1% през 2014 г. Експертите смятат, че този резултат е изключително добър, тъй като отчетният период съвпада и с една от най-големите през последното столетие рецесии, пише artguide.com. В същото време годишният ръст на световния БВП и на износа е бил съответно 3.5% и 8.1%.

Изследването отделя подобаващо внимание на колекционирането на произведения на изкуството, което според специалистите предоставя на ценителите както материални, така и нематериални (социален статус, принадлежност към определени обществени кръгове, специфичен начин на живот) активи. Те отбелязват, че дори основният мотив за колекционирането да не е в смисъла на инвестиция, във всеки случай колекциите могат да бъдат разглеждани като вид пенсионно вложение или пък като своеобразна застраховка за „черни дни”. В същото време мнозина купувачи на изкуство, разглеждат този бизнес, като добра възможност за печалба. При анализ на ръста на различни активи, става ясно, че колекционирането превъзхожда по доходност вложенията в облигации и ценни книжа във вид „запис на заповед”, въпреки че отстъпва на инвестирането в акции…

Други любопитни данни от доклада на Citi GPS показват, че възвращаемостта при покупката на произведения на изкуство е по-висока от тази при златото, например – съответно 2.4 към 1.8 (през последните 40 години) и 3.7 към 1.6 (през последните 88 години). При артистите „най-доходоносни” продължават да бъдат авторите от сегмента „Следвоенно и съвременно изкуство” (Post War and Contemporary) – за периода 1965-2014, когато доходността е около 6.4%, и в сегмента „Традиционно китайско изкуство” (Traditional Chinese Works of Art) – за времето от 1985 до 2014 г. – 6.9%

Последните аукциони засилиха интереса към творчеството на италианския художник Амадео Модилияни. Снимка: © artnovini.comИзследването показва още, че приходите от продажби по време на арт панаири и изложения е нараснало от 6.4 млрд. EUR през 2010 г. на 9.8 млрд. EUR за 2014 г. и съставлява около 40% от общата сума на продажбите на изобразително изкуство.

От Citi GPS отделят специално внимание и на възхода на арт пазара в Китай, свързан, разбира се, както с изключително динамичното развитие на икономиката на страната, така и с отворената държавна политика в областта на културата и изкуството. В последните няколко години азиатският гигант е неизменно в челото на класацията на световните арт лидери, а показателите при търговията с творби на изкуството са наистина впечатляващи: през 2004 г. реализираният обем от продажби на търгове е 860 млн. USD, а през 2014 г. той надхвърли 10 млрд. USD (своеобразният пик беше достигнат през 2013 г.13.7 млрд. USD). Според проучването, ръстът на китайския арт пазар за изследвания период е 150%, а на американския – 146%. Същата тенденция се наблюдава и при аукционите, където делът на далекоизточната страна в глобалния арт пазар е бил 0.21% през 2000 г. срещу 27.3% през 2014 г. Това невероятното темпо води към още по-невероятни (но само на теория) перспективи: в прогнозата си The Global Art Market in 2030, компанията Citi GPS отбелязва, че ако тренда се запази, то през 2030 г. делът на китайския арт пазар в световен мащаб би трябвало да бъде… 99% (при абсурден ръст на световната икономика от 47.6%). Разбира се, експертите категорично отхвърлят подобна възможност и предлагат един съвсем реалистичен вариант (при ръст на световната икономика съответно от 10.7% и 8.7%), в който на Китай е отредено „второ място” с 28-30% пазарен дял, а на САЩ „първото” с 32-37%. В първия случай очакванията са за ръст на британския пазар до 24%, а във втория – драстичен спад на арт пазара във Великобритания – 13%, за сметка на възходящи тенденции на пазарите в други страни (Other) – 14%, и във Франция – 5%

Добрите перспективи пред световния арт пазар доказват по недвусмислен начин думите на големия испански художник Пабло Пикасо (Pablo Picasso; 1881-1973): „Изкуството отмива от душата прахта на всекидневието.”, убедени са от Citi GPS, автори на обширния доклад.

Source Article from http://artnovini.com/news/ot-sveta/1923-izobrazitelnoto-izkustvo-e-sred-nai-predpochitanite-investicii-v-sveta.html