Магнитен отпечатък на Млечния път от „Планк”


 

© ESA and the Planck Collaboration

© ESA and the Planck Collaboration

Снимка на космическия телескоп „Планк“ показва „магнитен отпечатък“ на нашата галактика – Млечния път.

Такава карта дава на астрономите възможност да изследват структурата на магнитното поле и по-добре да разберат процесите на звездообразуване.

Това изображение е мозаечно – сглобено в резултат на първите проведени наблюдения в такъв мащаб (за цялата небесна сфера) на поляризираната светлина, чийто източник е междузвездният прах на Млечния път.

Независимо че „Планк“ приключи събирането на данни през 2013 г., учените продължават да ги изучават.

В частност те се занимават с изследване на поляризираната светлина, чийто източник са както обекти в далечната млада Вселена, така и прах в нашата галактика.

Това, което можем да видим на новата карта, е създадено с усилията на екип изследователи от университета на Британска Колумбия, Канадския институт по теоретична астрофизика и университета на Торонто.

Учените ще представят изследването в четири статии в Astronomy & Astrophysics, в които ще дадат подробно описание на картата, както и на хода и резултатите от работата.

С тези данни космолозите, изучаващи произхода и еволюцията на Вселената, могат по-точно да разпределят сигналите в нашата галактика и поляризираната светлина от реликтовото лъчение.

Данните от „Планк“ позволяват по-детайлно да се изследва ранната история на Вселената.

Представената карта ще помогне да се разбере повече за малките, но безбройни частици космически прах, в които се съдържат подсказки за това как именно е протекло формирането на гравитационните вълни.

 

Източник: http://megavselena.com

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/05/15/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D1%82/