Афганистан: непосилната военна помощ

Генерал-лейтенант Роберт Каслен, който до май 2013 отговаряше за обучаването на иракските военни, във вестникарско интервю каза, че „заедно с нас Ирак напуснаха и всички институти, създадени от нас за професионалните иракски сили за сигурност…

Американските военни построиха учебни центрове и складове с най-съвременна военна техника, но след напускането на американските войски иракската армия почти не използва всичко това“.

Такива са резултатите от 10 години и $25 милиарда, изхарчени от САЩ за превъоръжаване и обучаване на силовите структури на Ирак.

В Афганистан се повтарят всички иракски грешки.

Освен традиционните беди на източите армии – клановост, корупция, слаба техническа пък и обща грамотност, представлява опасност – както и в Ирак – зависимостта на създадените силови структури от капризите на външното им финансиране.

Армията на Афганистан винаги е била поддържана отвън, но сега, както се оказа, опеката не е много сигурна. САЩ вече предупредиха правителството на Афганистан, че след две години значително ще се съкрати отделянето на средства за военна помощ.

При това, че, съгласно оценки на американските военни, през близките няколко години правителството на Афганистан ще е в състояние да покрива едва близо 12% от общите армейски разходи.

Пентагонът и НАТО обаче продължават да настояват от 2024 година Афганистан изцяло да си плаща разходите за армията от $4,1 милиарда.

Реално ли е това за Афганистан?

Та нали целият бюджет на Афганистан през 2014 финансова година съставлява $7,5 милиарда, при вътрешни доходи от $2,4 милиарда!

И в резултат, след началото на процеса на предаването от западни съюзници на обектите на военната инфраструктура на националната армия и полицията, се оказа, че Афганистан просто не е в състояние да ги съдържа.

Много от обектите след това бяха просто занемарени, а околните райони се контролират от талибаните.

Другият проблем е съвременното оръжие и оборудването. Политиката на „тотално превъоръжаване“ от прости към технически сложни образци може и да е донесла полза на западни фирми-производители, но не и на военните на Афганистан.

Новата техника изисква инфраструктура, подновявани запаси от резервни части и друго. Както и големи разходи.

В течение на определено време за всичко това ще плащат западните съюзници, но при планираното съкращаване на военната помощ, значителна част от тази военна техника, както и в Ирак, неизбежно ще се превърне в купища безполезен метал.

Не може да се каже, че в течение на 13 години Западът е учил афганистанската армия да воюва, без да е информиран за реалните възможности на Кабул самостоятелно да държи сили за сигурност.

Според президента на САЩ, „американците разбраха, че е къде по-сложно да се завърши една война, отколкото да се започне“.

Но сега западните страни ще бъдат принудени да осъзнаят и това, че при завързване на една война, спирането на плащането за нея е невъзможно.

Вадим Ферсович

Гласът на Русия: http://bulgarian.ruvr.ru

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/06/30/%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89/