СВЕТОВНАТА ПАРИЧНА ИЗМАМА – ПАРИТЕ ГИ НЯМА !


СВЕТОВНАТА ПАРИЧНА ИЗМАМА – ПАРИТЕ ГИ НЯМА !Какво всъщност са парите?

Парите не са нещо реално. Банкнотите минаващи от ръка на ръка не са самите пари, а само символ на парите.

Парите са един вид обществено отношение, не можем да ги видим, да ги докоснем, да ги претеглим, да ги носим, те са нещо чисто нематериално; най-общо взето, те са обществено отношение и въпросът е какво особено обществено отношение представляват парите.

Историята показва, че инстанцията, основа на това доверие на една неказана, но очаквана гаранция, представлява обществената институция, парично-събирателен пункт, наречен банка.  Тези банки са възникнали изключително в частни ръце.

Банковият капитал, посредством лихвено-лихвения механизъм се превръща в могъща сила; а както знаем парите са власт. В крайна сметка този капитал не може да бъде вложен в реалната икономика, не намира повече приложение.

Първият изход от тази задънена улица – свръх-капитализирането в банковия сектор, бе превръщането на държавите в длъжници. Този процес (на корумпиране на светската власт) започва чрез подвеждането на крале и князе, било то към охолен и бляскав живот, или към водене на войни, финансирани от банкерите.

Стига се до там, че гражданите на държавата, чрез данъци и заеми заплащат лукса и войните на своя монарх.

За банкерите, това е сигурен гешефт, защото държавата не може да банкрутира. Тя или повишава данъците, или започва да печата пари, които, разбира се, нямат стойност.

По този начин – чрез държавните дългове, държавите по целия свят бяха напълно изсмукани и доведени, коя повече, коя по-малко, до банкрут. Можем да си представим какво означава това.

Така нареченото правителство взема нови кредити и по време на предизборната борба рисува в приказни краски, как ще предприеме това или онова, правят се щедри обещания, финансирани от банковия капитал чрез все нови и нови кредити. Както вече казахме, за банкерите няма по-добър длъжник от държавата.

 Цялата система е система на измамата, а измамата функционира само до тогава, докато не бъде разкрита. От тази криза става очевидно, че целия финансов пазар, в световен мащаб е основаван на измама.

Налице е реалната икономика, нуждаеща се от кредити, но тя не играе решаваща роля. Решаващата роля днес играе финансовият капитал, почиващ на измамата, чрез предлагането на измамни така наречени „финансови продукти“.

Как е възможно една разорена държава, сама длъжница на банките, от своя страна да спасява същите тези банки от банкрут и да възвърне общественото доверие, щото банките, пускайки пари в обръщение да гарантират тяхната стойност?

Как е възможно това?

Нали самата държава е черпила от тези банки средства, за да изпълнява своите задължения и да изплаща своите собствени дългове към тях.

Постъпленията от данъците са изразходвани до краен предел. Народът е възмутен и недоволството на работещите данъкоплатци расте, положението придобива революционен характер.

Това е положението!

Държавата не е в състояние да се ползва от доверие при частните банки, тъй като тя самата им е длъжница.

И тя няма друг избор, освен да печата пари, нямащи никакво покритие, което води до парична девалвация. Такава една държава е измамник и губи доверието.

Това не може да бъде здрава основа на някаква стопанска дейност.

Такава може да бъде само държавата разкъсала веригите на лихвеното робство, която не е длъжник на частни банки.

 

Автор: Хорст Малер

Източник: http://alterinformation.wordpress.com

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/06/27/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%B8/