Планът на Юнкер – поредният пясъчен замък?

-Скоро преглеждах старите документи и се натъкнах на план за стимулиране на европейската икономика за 2008 г., който предвижда инвестиции в размер на 200 млрд. евро.

Днес виждаме аналогична картина, но по въпроса нищо не се случва. Нека да си спомним FESF (Европейския фонд за финансова стабилност), MES (Европейския механизъм за стабилност), първия план на Барозо през 2008 г., а след това и следващия аналогичен план през 2010 г., който предвиждаше привличане на 130 млрд. евро. И никакъв резултат.

Ако съберем 200 и 130 млрд., ще получим приблизително сумата на новия проект за 2014 г. Но все едно – нищо няма да излезе. И в най-добрия случай ЕС ще може да привлече 20 млрд. евро до 2020 г. От момента на настъпването на кризата през 2007 г. специалистите се интересуват от въпроса за търсене на начини за излизане от кризата.

Разглеждат се два начина за изход от кризата. Първият предполага трансформиране на Европа в Съединени щати на Европа, тоест обща държава на равнището на законодателството, управлението, с общ европейски подоходен данък и т.н.

Вторият води до неизбежно разпадане на Европа по силата на огромните разлики между националните икономики. В момента преобладава силата на взаимното отблъскване. Днес ние осъзнаваме, че моментът на избор наближава и, разбира се, привържениците на обединяването до края ще подкрепят илюзията за нормално функциониране на европейската икономика.

Безспорно, обединена Европа е много красива идея, но Европа, каквато я виждаме сега, не може да функционира като едно цяло. И, според мен, преди да видите макар и някакъв резултат от инвестиционните вливания, Европа ще се сблъска с дълбока криза, която ще доведе до рухване на системата на общата валута.

Чудото няма да стане, защото ние сме 28 страни с различни икономически модели, различни геополитически положения и различни интереси.

Тоест 28 страни, които по нито един въпрос не могат да вземат решение, което да ги устрои.

 

 

Автор: Виктория Исаева

Гласът на Русия: http://bulgarian.ruvr.ru

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/11/30/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B7/