Месечни архиви: август 2014

Украйна даде съгласие за нова руска помощ

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/08/30/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE/

В „Оборонэкспо-2014″ участваха фирми от страни, въвели санкции срещу Русия – САЩ, Франция и Чехия

В "Оборонэкспо-2014" участваха фирми от страни, въвели санкции срещу Русия - САЩ, Франция и ЧехияГолемият меж­ду­на­ро­ден военно-​технически форум в Русия „Тех­но­логии в машиностроенето-​2014″ и изложе­ни­ето „Оборонэкспо-​2014″ се про­ведоха от 13 до 17 август в град Жуков­ски за първи път в усло­ви­ята на западни санкции срещу РФ.

Въпреки слож­ната геопо­ли­ти­ческа ситу­ация участваха компа­нии от тра­дици­онно друже­ски настро­ени към Русия страни — Бела­рус, Арме­ния, Индия, Китай, Алжир, както и от такива, които въведоха санкции срещу РФСАЩ, Франция и Чехия.

Една от водещите теми, обсъдена на форума, бяха санкци­ите на Запада и по-​точно как Русия да се справи без внос в областта на воен­ната промиш­ле­ност.

Сред най-​активните участ­ници в тази дис­ку­сия бе вицепреми­ерът Дмит­рий Рого­зин, който под­черта, че в не става дума запад­ният внос да се замени с изто­чен, а Русия трябва да раз­вива соб­стве­ните си висо­ко­тех­но­логични отрасли и да се коопе­рира с държави, които никога не са смя­тали или не я смя­тат за враг.

„Нашата главна задача сега е не про­сто да заме­стваме оста­ря­лата укра­ин­ска и западна про­дукция, а вед­нага да модер­ни­зи­раме и да раз­ра­бот­ваме пер­спек­тивни импор­то­за­ви­сими образци на въоръже­ния.

Импор­то­за­ме­стване не озна­чава замяна на един внос с друг. Поли­ти­ката на импор­то­за­ме­стване трябва да стиму­лира нови кон­струк­тор­ски раз­ра­ботки и нови тех­но­логични реше­ния”, заяви Дмит­рий Рогозин.

Участ­ниците и гостите на форума ста­наха сви­де­тели на автомобилно-​авиационното шоу „Фор­саж” през мина­лия уикенд. „Фор­саж” е състе­за­ние между автомо­бил и само­лет по ско­рост и стар­това динамика на пистата на летището.

За първи път в света иде­ята за над­пре­вара между автомо­бил и само­лет е осъще­ствена през 1931 г., когато знаме­ни­тият ита­ли­ан­ски състе­за­тел Тацио Нуво­лари на Алфа Ромео 8С 2300 се състе­зава със само­лет Caproni-​100 („етажерка”).

След Нуво­лари най-​добрите пилоти от „Формула-​1″- све­тов­ните шампи­они Жил Вил­ньов през 1981 г., Михаел Шума­хер през 2003-​а и Дейвид Кул­дхард през 2006 г. също се проб­ват в такова състе­за­ние. Отборът на летците се пред­стави на спортни Як-​52, реак­тив­ните учебни само­лети L-​39, Zr-​130, изтре­би­тели четвърто поко­ле­ние МиГ-​29, Су-​30 и други машини.

По време на демон­страци­он­ната програма на изложе­ни­ето руски тан­кове Т-​90 тан­цу­ваха вал­сове и танго и за първи път изпъл­ниха гръцко сиртаки.

Вицепреми­ерът Дмит­рий Рого­зин бе гид на госта Стивън Сигал. Позна­ва­чът на оръжи­ята Сигал разгледа подробно експо­на­тите и, раз­бира се, не под­мина щанда на оръжей­ния комплекс „Калаш­ни­ков”, където му пока­заха новата руска цивилна вин­товка „Сайга-​9″, писто­лет „Яригин”, успешно преми­нал изпи­та­ния и други нови изде­лия на рус­ките оръжейници.

На „Оборонэкспо-​2014″ бе пред­ста­вен и макет на четвър­тото летище за граж­дан­ска авиация „Раменское”.

 

Източник: http://rusiadnes.bg

 

 

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/08/30/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE-2014-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80/

Преките щети от руското ембарго са от 5 до 10 млн. лв

Преките щети от руското ембарго са от 5 до 10 млн. лв

Снимка: БГНЕС

Министерството ще засили контрола за потенциален нелегален внос на плодове и зеленчуци

Преките щети от руското ембарго са от 5 до 10 млн. лв., а косвените ще се изчисляват тепърва. Това заяви служебният министър на земеделието и храните Васил Грудев, съобщи БГНЕС.

Всяка година производителите ни страдат от потенциален нелегален внос на плодове и зеленчуци и друга продукция, млечни, месни продукти.

Тази година ситуацията с руското ембарго повиши напрежението, добави Грудев.

Той обясни, че в рамките на отворен пазар няма как да се предприемат мерки за ограничаване на вноса, но искат да засилят контрола по потенциалния нелегален внос.

Краткосрочните мерки, които министерството ще вземе, са свързани със засилване на контрола за потенциален нелегален внос на стоки от земеделски произход, най-вече плодове и зеленчуци, както и засилване на контрола по граничните пунктове.

Ще се проверяват транспортни средства на границите и на местата, където разтоварват. Ще бъде обсъден и въпросът за компенсация на земеделските производители, добави Грудев.

От своя страна служебният министър на финансите Румен Порожанов заяви, че към момента има практики за доставки на стоки у нас от фирми еднодневки, които доставят стоки и изчезват след 2-3 седмици, появяват се нови след това и дирята на фиска много умело се покрива.

В момента има засилени доставки към България от Полша и Гърция на плодове, зеленчуци и животинска продукция.

 

Източник: http://pressadaily.bg

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/08/30/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-5/

Опълченците подкрепиха Путин за хуманитарните коридори за обкръжените украински военни

Опълченците подкрепиха Путин за хуманитарните коридори за обкръжените украински военниОпълченците са готови да подкрепят предложението на Путин за създаването на хуманитарните коридори за украинските военни, озовали се в обкръжението на армията на ДНР. Това заяви в ефира на тв „Россия 24” премиерът на Донецка народна република Александър Захарченко.

Напомняме, вчера руският президент Владимир Путин направи призив към армията на ДНР и киевските власти, да отворят хуманитарни коридори за украинските военни, които се намират в обкръжение, с цел да бъдат избегнати поредните безсмислени кръвопролития, бойците безпрепятствено да излязат от зоната на конфликта и да се приберат живи при семействата си.

„Прозвуча обръщението на руския президент Владимир Путин с молба да предоставим на обкръжените украински сили, да излязат от зоната на военните действия, а на ранените да бъде оказана спешна медицинска помощ, за да се избегнат безсмислени нови жертви.

С цялото ми уважение към Владимир Владимирович Путин, президента на онази държава, която много ни помага морално – ние сме готови да предоставим на обкръжените украински части хуманитарни коридори, при условие, че те предадат цялата тежка бойна техника и боеприпаси, които в бъдеще отново могат да бъдат използвани срещу нас”, заяви премиерът на ДНР.

Тази нощ пресслужбата на Кремъл разпространи изявлението на президента на Русия, което гласи следното:

«Очевидно е, че опълчението е постигнало сериозни успехи в подтискането на силовата операция на Киев, представляваща смъртна опасност за населението на Донбас и вече довела до огромно количество жертви сред мирните граждани.

В резултат на действията на опълчението на Донбас, количеството украински военнослужещи, участващи във военната операция не по своя воля, а изпълнявайки нареждания, се озова в обкръжение.

Призовавам силите на опълчението да отворят хуманитарен коридор за украинските военнослужещи, озовали се в обкръжение, за да бъдат избегнати безсмислени жертви.

Да им се предостави възможност безпрепятствено да излязат от зоната на военните действия и да се върнат живи при майките си, съпругите, децата, близките, а на ранените да се окаже спешна медицинска помощ.

Русия от своя страна е готова да помага на населението на Донбас с хуманитарни помощи, което в момента страда от сериозна хуманитарна катастрофа.

Аз отново призовавам властите на Украйна незабавно да прекратят военните действия, да спрат огъня, да седнат на масата за преговори, за да решат насъбралите се проблеми по изключително мирен път», заяви президентът на Русия Владимир Путин.

 

Източник: http://rusofili.bg

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/08/29/%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B0/

Путин призова опълчението да отвори хуманитарен коридор за украинската армия

Путин призова опълчението да отвори хуманитарен коридор за украинската армия

Владимир Путин

Президентът на Русия Владимир Путин призова армията на ДНР да открие хуманитарен коридор за обкръжените украински военнослужещи, за да им бъде дадена възможност да напуснат района на военните действия и да се върнат при семействата си живи, съобщи ИТАР-ТАСС, позовавайки се на съобщението от пресслужбата на Кремъл.

Руският президент подчерта, че Москва е готова, и ще оказва хуманитарна помощ на населението на Донбас, страдащо от хуманитарна катастрофа.

Владимир Путин призова властите на Украйна незабавно да прекратят военната операция, да спрат огъня и да започнат преговори с представителите на Донбас, за да решат всички натрупали се проблеми по мирен път.

«Очевидно е, че опълчението е постигнало сериозни успехи в подтискането на силовата операция на Киев, представляваща смъртна опасност за населението на Донбас и вече довела до огромно количество жертви сред мирните граждани.

В резултат на действията на опълчението на Донбас, количеството украински военнослужещи, участващи във военната операция не по своя воля, а изпълнявайки нареждания, се озова в обкръжение.

Призовавам силите на опълчението да отворят хуманитарен коридор за украинските военнослужещи, озовали се в обкръжение, за да бъдат избегнати безсмислени жертви. Да им се предостави възможност безпрепятствено да излязат от зоната на военните действия и да се върнат живи при майките си, съпругите, децата, близките, а на ранените да се окаже спешна медицинска помощ.

Русия от своя страна е готова да помага на населението на Донбас с хуманитарни помощи, което в момента страда от сериозна хуманитарна катастрофа.

Аз отново призовавам властите на Украйна незабавно да прекратят военните действия, да спрат огъня, да седнат на масата за преговори, за да решат насъбралите се проблеми по изключително мирен път», заяви президентът на Русия Владимир Путин.

 

Източник: http://rusofili.bg

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/08/29/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%85/

Министерството на отбраната на Русия: няма смисъл да се коментира заявлението на НАТО за войски на Русия в Украйна

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/08/29/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-4/

Европа избира ново ръководство в условията на мирис на развалени плодове и зеленчуци

От началото на украинската криза още нито една среща на високо равнище не минаваше без споменаването на Русия и санкциите против нея. Бъдещата среща също няма да бъде изключение.

Само че този път за „руския курс“ ще напомнят десетките хиляди европейци, по които силно удариха ответните мерки на Москва.

Европейския квартал в центъра на Брюксел вече се готвят да го затворят за планираните манифестации на селскостопанските производители – разгневените фермери да не залеят лидерите на Европа с развалено мляко и да не ги затрупат с гнили плодове и зеленчуци.

Нито Брюксел, нито Вашингтон, първи въвели антируски санкции, дори не се бяха замисляли – какви загуби ще понесат фермерите, каза в навечерието на срещата на високо равнище Лоренцо Рамас, галва на испанската Асоциация на дребните и средни фермери:

- Когато бяха приемани всички тези решения за санкциите, Европейският съюз следваше отначало да разбере, че те ще рикошират във вид на големи проблеми за нашия бизнес.

Следваше да се разбере, че Русия просто така, без отговор, няма да остави тези действия и задължително ще предприеме ответни мерки. И сега ние сами си плащаме за всичко това.

В Полша, правителството на която особено яростно настояваше за антируски санкции, фермерите не разбират, как можеше страната да бъде въвлечена в тази история.

Особено ако се има предвид, че една трета от селското й стопанство директно зависи от износа за Русия. Ущърбът само на Полша от това надхвърля €1 милиард.

Работата стига до там, че някои ръководители на стопанствата открито подлагат на съмнение „солидарността“ на Варшава с правителството на Киев, казва директорът на компания „Полска паприка“ Роман Собчак:

- Изобщо не разбирам, за какво бяха нужни всичките тези забрани (спрямо Москва). Особено ако си спомним, че същите украинци миналата година бяха забранили нашето говеждо.

Борбата за чуждата свобода не бива да подкопава собственото благополучие. С нещо може би и може да се жертва, но следва да се помни и за просперитета на своята страна.

През септември главата на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер ще представи окончателно утвърдения от лидерите на Европейския съюз списък на европейското правителство.

През октомври ще го одобри Европарламентът. И тогава от 1 ноември новата Еврокомисия ще започне работа.

Но нейните комисари не са за завиждане още сега – Русия въведе своите санкции за срок от една година и бедите на европейските фермери тепърва започват.

Автор: Андрей Федяшин

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/08/29/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE/

Заробването – договорът за свободна търговия


Заробването - договорът за свободна търговияЗащо договорът за свободна търговия между ЕС и САЩ е най-строго пазената тайна

Експертката по въпросите на търговията Лори Уолък от организацията за защита правата на потребителите Public Citizen се отправя към трибуната в аудитория 405 на университета „Джордж Вашингтон“, недалеч от Белия дом. Уолък разполага само с 10 минути, както и всички останали докладчици. Публиката с часове наред слуша представители на всевъзможни лобистки групи, защото запознаването с различните гледни точки е задължителна част от процедурата. Но когато Лори Уолък започва да говори, всички притихват.

Дамата с харвардска диплома на юрист е сред ключовите фигури по въпросите на търговията.

През 1999 г. именно тя съумя да провали преговорите на Световната търговска организация (СТО) в Сиатъл, давайки тласък на масовите протести, а и до ден-днешен събитията в Сиатъл са смятани за първата искра на антиглобалисткото движение.

Затова опонентите слушат Уолък още по-внимателно.

Подписването на споразумението в този му вид ще доведе до изместване на властта от избраните правителства и институциите на гражданското общество към частните компании“, казва Уолък. Тя оценява предлагания проект за споразумение като изключителна заплаха. Официалното му име е „Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство“ (ТТИП).

Този документ предвижда не просто отмяна на митническите бариери, но и уеднаквяване на техническите регламенти, стандарта и реда за експлоатация на активите.

Движението на стоки и услуги в трансатлантическото пространство не трябва да бъде затруднявано от бюрократични и други бариери. Предметът на преговорите са напълно практични въпроси като например унификация на зарядните устройства на електромобилите.

Но има и други моменти: ще могат ли американците да продават генномодифицираната си царевица в ЕС без съответната маркировка?

И няма ли да им се наложи да признаят френското сирене „Рокфор“ като безопасно и да разрешат продажбата му в своите супермаркети? Партньорите в преговорите страстно разказват за перспективите за ръста на благосъстоянието в света след подписването на споразумението, което ще засегне 800 млн. души. Американският президент Барак Обама говори за стотици хиляди работни места от двете страни на Атлантика. Икономиката на ЕС ще нарасне със 120 млрд. евро, изчисли Еврокомисията.

Но хорът на всеобщото ликуване се смесва с

все повече критични гласове

Още отсега, след третия кръг преговори, се формира учудващо широк съюз от противници на глобализацията, неправителствени организации, защитници на околната среда и правата на потребителите, правозащитници, представители на профсъюзите, които протестират срещу ТТИП.

Критиците са смутени от много неща

Унификацията на стандартите може да обезсмисли постиженията в здравеопазването, продоволствената сигурност, защитата на околната среда и правата на наемните работници. Споразумението ще позволи на концерните да печелят по-лесно за сметка на мнозинството, предупреждават критиците. Това се отнася по-специално до водоснабдяването, здравеопазването и образованието.

ТТИП ще отстрани препятствията пред внедряването на спорни технологии, примерно фракинга, и ще позволи на американците да предлагат в Европа храни, които европейците не желаят да консумират например месо, наблъскано с хормони на растежа.

Разширяването на авторските права ще усложни достъпа до културата, образованието и науката.

Според мнозина всичко това става, защото преговарящите са ориентирани изключително към желанията на бизнеса. „ТТИП цели да гарантира и разшири привилегиите на концерните и инвеститорите“, възмущава се Уолък.

Може да изглежда, че подобни разговори са плод на теория на конспирацията, но опасенията не са лишени от основания. Това бе доказано от неправителствената организация Corporate Europe Observatory. Възползвайки се от Закона за свободен достъп до информация, тя организацията поиска от Еврокомисията имената на хората, с които са провеждани консултации преди преговорите.

Изясни се, че 93 % от събеседниците са били представители на промишлеността. Пожеланията си за съдържанието на споразумението са могли да изкажат едва ли не всички…

Но на защитниците на околната среда и правата на потребителите не е била дадена думата.

Бизнесът е заинтересован от нови пазари и в това няма нищо чудно.

Така например немските химически и фармацевтични предприятия разчитат, че споразумението ще опрости процедурите за налагането на продукцията им на американския пазар с неговите строги правила. Селското стопанство, субсидирано от държавата, ще може да пласира отвъд океана излишъците от млечна продукция и свинско месо. Затова доскоро германското правителство бе смятано за движещата сила на подготовката за ТТИП.

Но един немаловажен пункт в споразумението предизвиква сериозни упреци дори сред убедените привърженици на свободната търговия – това е процедурата по уреждането на споровете между инвеститорите и държавите. Зад привидната безобидност е опасността, че дадената процедура трябва да се прилага заедно с действащото корпоративно право. А това позволява да се заобикаля постоянно националното законодателство.

Проектоспоразумението съдържа следното положение: ако някой от инвеститорите сметне, че е дискриминиран от страна на правителството, или се е сблъскал с непряка експроприация на активите, той може да се обърне към частен търговски трибунал от трима съдии. Първият е назначен от самата държава, вторият – от компанията инвеститор, а третият е посочен съвместно от страните или пък е избран от списъка на допустимите кандидати.

Този трибунал ще трябва да взема по-специално решения за огромни обезщетения, които инвеститорът може да поиска, ако сметне, че някакъв нов закон ще повлияе зле на печалбите му.

За да се обърнеш към този съд, се изискват сериозни причини. Но решенията му няма да могат да се обжалват, това означава, че националните съдебни системи ще се окажат безсилни

Възможните последици може да се окажат катастрофални: страхът от големите обезщетения ще ограничи значително законотворческата свобода на правителствата.

Аржентина се сблъска с този проблем още през 2003 г. – тогава валутната й реформа бе ощетила интересите на една американска компания. Възползвайки се от съществуването на двустранно споразумение за защита на инвестициите, компанията се обърна към частния търговски трибунал и Аржентина бе задължена да плати компенсация от 133 млн. щ.д. В подобна юридическа практика няма нищо ново.

Страните от ЕС включиха подобни положения за защита на инвестициите в общо 1400 междудържавни договора, част от които са подписани още в края на 80-те години. Германия например е страна по 136 подобни споразумения.

Първоначално тези договори служеха като защита за инвестициите в държави, които нямат надеждни правни системи.

Днес обаче сходни положения се промъкнаха в почти всички двустранни договори дори ако те са подписани от развити индустриални държави. Като последица – нараства броят на делата между промишлени държави.

Когато канадската провинция Квебек реши да забрани спорен метод за добив на петрол като фракинга, американска компания поиска от канадското правителство 250 млн. щ.д. обезщетение за направените инвестиции и пропуснати печалби.

Тютюневият концерн „Филип Морис“ се опитва да получи от Австралия компенсация от няколко милиарда заради решението на правителството цигарите да се продават в еднообразни кутии с плашещи картинки. При това корпоративните юристи се позовават не на договор между Австралия и САЩ, а на търговско споразумение с Хонконг, където се намира един от филиалите на „Филип Морис“. Най-накрая – на Германия бе предявен иск заради отказа й от ядрена енергетика: позовавайки се на енергийната харта със съдържащите се в нея положения за защита на инвестициите, концернът Vattenfall се надява да получи обезщетение от 3.7 млрд. евро. Изглежда, след този иск в Берлин започнаха да се отнасят сериозно към подобни договорености.

Ако положението за защита на инвестициите бъде включено в документа в първоначалната му редакция, всички адвокатски кантори в САЩ ще трябва подробно да изучат всеки нов закон в ЕС. Официално Германия досега не се е възползвала от своето право на вето, тъй като това би поставило под заплаха започването на преговорите. Германските чиновници дори се въздържат от публични критики по дадения въпрос. Но в текста на протокола за мандата на преговорите

писмено е фиксирана негативната позиция на Германия

по въпроса за защита на инвестициите. Ето защо може да се очаква, че правителството в Берлин ще положи всички усилия, за да изключи дадения пункт от споразумението. Така критиците на договореността получиха неочакван и влиятелен съюзник.

Стремително увеличаващата се съпротива срещу този проект не остана незабелязана в Брюксел, което предизвика сериозно безпокойство сред върхушката на ЕС.

За това колко бързо понякога се променят настроенията в обществото, свидетелства печалната съдба на търговско споразумение за борба с фалшифицирането ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). През лятото на 2012 г. беше публикуван работен документ на преговарящите, от който ставаше ясно, че интернет провайдърите ще могат да запазват и преглеждат всеки файл на потребителите, за да установят дали са нарушени дадени авторски права. Подобен начин на действие предизвика всеобщо възмущение и масови протести, след което огромна част от евродепутатите гласуваха против АСТА и го погребаха. Подобно въстание на гражданите може да се повтори. Само за няколко седмици над 316 000 души подписаха съответна петиция на германския „мобилизиращ“ сайт Сampact.de. За сравнение – два пъти по-малко хора се подписаха да се предостави убежище на Едуард Сноудън, разобличителя на американската Агенция за национална сигурност.

Историята с АСТА показа, че Еврокомисията е готова да жертва интересите на гражданите в полза на индустрията. И второ, открит остава въпросът какво точно европейците ще предложат на американците, за да отстъпят те от своите доста по-строги финансови регулации? Освен това цялата информация по ТТИП се смята за държавна тайна (както беше и при АСТА). А все пак става дума за бъдещето и интересите на повече от половин милиард граждани на Евросъюза. Но страните – членки на ЕС решиха, че на хората не трябва да им се обясняват подробности.

Всички хартиени документи, електронната кореспонденция и протоколите са с гриф „Секретно“.

С тях могат да се запознаят само ръководителите на фракциите в комисията по търговията на Европарламента, на които обаче им е строго забранено да разгласяват получената информация.

Обществеността дори не знае какъв е мандатът, който имат преговарящите.

Освен това САЩ отказаха да предоставят документите с позициите на американската страна дори на членовете на Европейския съвет и Европарламента, макар че в самата Америка те бяха предоставени без колебание на шестима лобисти на промишлеността.

Именно за да парира упреците за недостатъчна прозрачност, Еврокомисията организира напоследък невиждано количество брифинги и срещи с неправителствени организации, евродепутати и представители на страните членки. Беше създадена и консултативна група, в която влязоха по седем представители на неправителствени организации и на бизнеса. Съответните екипи провеждат срещи и изслушват кратки доклади на неправителствените организации и предприемачите.

Евродепутатът от групата на „зелените“ Мартин Хойслинг определи тези действия като „показен процес на консултации“. „За какво всъщност става дума на тези преговори, остава неясно“, убеден е Хойслинг. Той отхвърля довода, че съдържанието на преговорите трябва да се запазва в тайна по стратегически съображения. „Дори Световната търговска организация публикува документите по своите преговори“, припомни той.

Всичко това обаче не е толкова просто

Всеки, който е участвал в подготовката на подобни „хитри“ договори, разбира, че при тях са важни всяко изречение и всяка запетая. „Докато нямаме пред очите си точния текст, е невъзможно да съдим за какво всъщност става дума“, убедена е и Пия Еберхард от Corporate Europe Observatory. Последиците за гражданите от Северноамериканското споразумение за свободна търговия между САЩ, Канада и Мексико, което беше подписано преди 20 години, се оказаха нееднозначни например. В САЩ бяха съкратени милиони работни места в промишлеността, а хиляди мексикански производители на царевица останаха без средства, тъй като тяхната продукция не успя да се конкурира с експорта от САЩ, където държавата щедро субсидира аграрния сектор. Стокообменът се увеличи в пъти, но от това спечелиха предимно големите концерни.

За икономиката на Европа прогнозираните 120 млрд. евро съответстват на допълнителен растеж на „цял“ половин процент – и то при най-оптимистичния сценарий. Еврокомисарят Де Гухт уверява, че споразумението за свободната търговия ще донесе на всяко семейство в страните от ЕС допълнително 545 евро годишно. Няма обаче да е лесно да се внуши на европейските избиратели, че заради тях си струва да се откажат от правото да провеждат независима политика.

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/08/29/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A/

Враг пред портата

Враг пред портата

Експанзивното разширение на НАТО след закриването на Варшавският договор

През 1989г. списание „Таймс“ издава брой, на чиято корица са Джордж Буш-старши и първия и последен президент на СССР – Михаил Горбачов. На корицата пише с големи букви: „Строителите на новия свят“. След тази среща бяха положени основите за градежа на този „нов свят“. Свят на еднополюсния модел и американската хегемония. Америка триумфира след разпадането на Варшавския договор.

Но днес в нито една медия няма да прочетете нещо особено за тази среща между двамата лидери на двете суперсили. А това, което е най-важно: Русия се съгласи държава като Германия, която е нападала няколко пъти Русия и я е довеждала до разруха, да се обедини и да влезе в НАТО. Огромен жест, в замяна, на който Джордж Буш прие условието на руснаците – нито педя повече разширение на НАТО на изток. Първи важен извод – защо президента на САЩ взима едноличното решение от името на всичките си европейски „партньори“ в алианса? Защото в алианса има строго определен ред и той важи не само за държавите-членки в него, но и за останалия свят – „Каквото кажем ние, това  става“. И автора на този цитат е същия този Джордж Буш-старши.

Но защо НАТО продължава да се разшириява на изток? Отговорът е прост – цялата стратегия на Съединените щати по отношение на Русия се базира на идеята, че руснаците трябва да бъдат притиснати в собствената си държава, да бъдат принудени да се отбраняват и да не мърдат и педя отвъд границите на собствената си държава. Америка е далеч зад океана, а европейските й сателити вършат „черната работа“. Въпреки е повече от ясно, че единствения печелещ е САЩ. В разгара на новата студена война Европа губи много от политиката, която води спрямо Русия – и в икономическо отношение и  във военно. Особено най-кресливите русофобски политици, идващи от малки държави трябва да обяснят на своите граждани защо се готвят за война срещу Русия и как мислят, че тя ще завърши за тях?

През 2009г. Полша беше сред основните държави-инициаторки на „Източно партньорство“, която цел беше да завърши с асоциацията с Европейския съюз на Украйна и още няколко източноевропейски държави. Полша иска да подсили ролята си в региона, да си върне влиянието в западна Украйна, която някога е била под нейния ботуш. За това един от най-яростните и сервилни сателити на Съединените щати получиха едно потупване по рамото за добре свършената работа, но не полските, а американските компании като „Шеврон“ ще прилапат газопреносната мрежа на Украйна и тръбата, по която идва руския газ към Европа, например.

Самата идея за „Източно партньорство“ е опит на една държава, съседна на Русия и едновременно и на Европа, да бъде поставен нелепия ултиматум – или само с нас, или само с тях. Не може. И най-вероятно дестабилизацията на страната е елемент от плана.

Сега същата Полша създаде Литовсько-Польсько-Українська Бригада, ЛИТПОЛУКРБРИГ.

litpolukr2398239329823

Това най-вероятно не ви говори нищо, просто защото стана тихомълком, а медиите не го отразяват или умишлено или поради всеизвестната си некадърност. Но това е особено важно. ЛИТПОЛУКРБРИГ е мултинационално военно формирование, което ще оперира на територията на Украйна и ще изпълнява мисии за НАТО. Генералния щаб на военното формирование, ще е в Полша, а в състава влизат военни от Латвия, Полша и Украйна, която не е член на НАТО. Ето как въпреки че не е държава-членка на алианса, Украйна ще бъде използвана като буфер и плацдарм за евентуални атаки срещу Русия. И най-интересното създаването на мултунационалната бригада в Украйна се случи през ноември, 2009г., по времето на Виктор Янукович. През 2008г. пък същия този „зъл президент“, който борците за демокрация и „евроатлантическо бъдеще“ на „Майдан“ свалиха, изрази желанието на Украйна да се присъедини към НАТО. Но за какво се разсърдиха САЩ на Янукович? Първо, нека е ясно, че САЩ дестабилизират основно държави, в които или има ценни ресурси или са част от маршрута, по който те се движат. Ирак. Сирия. Украйна. Разбирате ли какво е общото между тези държави? Второ – Янукович не приемаше някои доста неизгодни за Украйна прищевки на Европа и САЩ. Откъде на къде ще искате да се асоциира Украйна с ЕС, ще искате западните компании да получат концесии за добив на шистов газ, ще искате Украйна да приеме условията на МВФ за кредит, които са в пъти по-неизгодни от тези на Русия, а Янукович само ще кима с глава и ще раздава? Но това вече е история.

Втори важен елемент в обсадата на Русия е ЕвроПРО. Когато журналист бе попитал Путин защо е срещу т.нар. „противоракетен щит“, след като САЩ твърдят, че той цели да предпази Европа от Иран, а не да неутрализира руския ядрен потенциал, Путин щеше да се задуши от смях. Иран ще използва ядрени ракети срещу Европа? Ехо, в кой свят живеем? Иран би сторил това, само ако иска да бъде унищожен след това, иронично подхвърля Ноам Чомски по въпроса. И е прав. Иран първо не разполага с подобни ракети, с който да нанесе такъв удар на Русия и второ – Иран няма интерес от това, защото ще бъде атакуван немедлено от Израел и САЩ.

САЩ поставят елементите на „щита“, който в Москва нарекоха „не щит, а ядрена обсада срещу Русия“ в своите сателити в Европа. А това ги прави потенциални мишени. Но как иначе държави като Румъния или Дания, на които „щита“ не им трябва, защото са толкова малки, че никой не може да ги уцели, а армиите им не са особено „заплашителни“ да допринесат за благото на своите американски овчари?

Американската стратегия включва унищожаването на Русия, но не чрез директна война, в която никой не е в състояние да победи другия, а чрез подобни коварни действия. Съединените щати отдавна имат едно от най-опасните оръжия в света – ислямския радикализъм. САЩ действат много хитро – разгърнатия фронт от ислямисти-радикали по границите на Китай и Русия официално е част от „антизападните сили“. Съюз на нацистите, ислямистите и либералите – това е инструментът на външните сили, действащи срещу Русия. Опитва се да изнудят Русия да воюва с този алианс покрай границите и на територията си.

Същността на терористичната война не е победата в бойните сблъсъци, не е превземането и поставянето под контрол, а създаване на територии в състояние на хаос и перманентна нестабилност. Тоест важен е самият процес на войната, който позволява да се унищожи страната като икономически субект. Етапите на разгръщане на войната са: създаване на огнища на напрежение по периметъра на стратегическите и национални граници на Русия, след това на нейна територия и, накрая, сливане на външни и вътрешни фактори на дестабилизация.

А режимът в Киев вече няколко месеца участва в създаването на мащабни военизирани „ескадрони на смъртта”, замаскирани като „териториални батальони”, „национална гвардия” и тем подобни подразделения. Те са подготвени, освен за всичко друго, и за трансгранични рейдове срещу основния враг на фашизма – Русия.

Но истеричните журналисти и медии, често пряко контролирани от администрацията на американския президент, както заключиха в последния си доклад от „Комитета за защита на журналистите“ в САЩ, истерично размахват пръст срещу Русия, на която дори НАТО смята, че има право да казва как да разполага войските си в собственаа си територия. Припяват своите добре познати идеологически клишета, леко актуализирани от студената война, за „злата Русия“, „САЩ световния демократизатор“ и прочее. Но как ще реагира пропагандата, ако Русия каже: „Дайте да си сложим един ядрен щит в съседна на вас Канада“. Или ако Русия дестабилизираше съседни държави на САЩ и струпваше войски от наемници по нейните граници? Защо излиза така, че Русия е на границата на САЩ, а не е обратното. Нужно е да се замислим над това, за да видим кой е реалния агресор и кои сили тласкат света към нова глобална, или в най-добрия случай студена война. Ясно е, че НАТО оправдава съществуването си с единствената цел, с която беше създаден от Щатите – пушечно месо срещу Русия и верен сателит. Жалко за Европа.

 

Източник: http://alterinformation.wordpress.com

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/08/29/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/

ЕС се страхува за позициите си в Русия

Наложената от Русия забрана за внос на редица хранителни продукти от ЕС не на шега разтревожи Брюксел. Ръководството на ЕС видя не толкова конкретните загуби, колкото реалната заплаха да загуби собствените си позиции на руския пазар.

В крайна сметка, „войната на санкциите“ край рано или по-късно ще завърши, а на мястото на износителите от ЕС ще дойдат страни от ОНД и Югоизточна Европа, които традиционно имат тесни връзки с Русия.

Не е изненадващо, че ЕС побърза да форсира събитията – но не за намаляване на напрежението в собствените си отношения с Москва, а за създаването на нови разделителни линии и „търговски фронтове“.

Ултимативни изисквания да се присъединят към антируските санкции бяха адресирани към страните, които засега само смятат да се присъединят към Европейския съюз.

Без да се обвързват с никакви допълнителни задължения по приемането на тези държави или поне за покриване на неизбежните финансови загуби, ЕС им съобщи, че трябва да замразят развитието на търговско-икономическото си сътрудничество с Москва.

Разбира се, би било трудно да се очаква, например, от сърбите или молдовците, категоричен отказ да отчетат на исканията на ЕС. Но, техните държавни служители заявиха, че възнамеряват да продължат да развиват сътрудничеството с Русия.

Сръбският премиер Александър Вучич заяви, че членството в ЕС е стратегическа цел за Сърбия, но при това Белград „трябва да запази добрите, приятелски отношения с Русия.“

Подобна позиция зае влизащата в състава на Босна и Херцеговина, Република Сръбска. Нейният премиер Желка Цвиянович нарече призивите на ЕС лицемерни: „Доста лицемерно е, на страните-кандидатки, за които не се знае дали въобще през следващите 20 години ще станат членове на ЕС, да се предлага да се въздържат от каквото и да е, което би им помогнало да подобрят икономическите си условия“- заяви тя.Молдова също така е против това, да говори с Русия с езика на санкциите.

„Аз съм отговорен за работата на кабинета, и мога да кажа, че ние изхождаме от необходимостта за продължаване на диалога и сътрудничеството с Русия“, – каза молдовският премиер Юрий Лянке.

Нищо чудно, че и в редиците на самия Европейски съюз се засилва опозицията на антируската политика на Брюксел. Един от убедените поддръжници на търговско-икономическите връзки с Москва е министър-председателят на Унгария Виктор Орбан.

Говорейки тези дни пред унгарския дипломатически корпус, той заяви, че ще търси подкрепа от други държави-членки на ЕС за подобряване на отношенията с Русия.

Автор: Пьотър Искендеров

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/08/29/%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F/